1.มะเขือเทศ = 17 Cal​

2.มะนาว = 19 Cal​

3.เลมอน = 20 Cal​

4.สตรอเบอรี่ = 30 Cal​

5.พริกหยวก = 31 Cal​

6.แคนตาลูป = 22 Cal​

7.แตงโม = 32 Cal​

7.แตงโม = 32 Cal​

ผักและผลไม้ ที่มีแคลน้อย (ปริมาณ 100 กรัม)

เวลารู้สึกหิวๆ หาอะไรทานรองท้องก่อนนะครับ ผักและผลไม้ที่มีแคลน้อยต่อร้อยกรัม ก็มีนะ เช่น พวกพริกหยวก มะนาว มะเขือเทศ แตงโม เมล่อนก็มีจ้า ลีนๆ ทั้งนั้น แล้วอย่าลืมตามด้วย DJPoom MENU นะครับ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

TM & Copy  ©2021 DJ Poom Menu All Right Reserved