ฝุ่นละออง PM2.5​

ฝุ่นละออง PM2.5 คือ ฝุ่นที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งมีความเล็ก และละเอียดมาก‼ ขนจมูกที่ทำหน้าที่คัดกรองฝุ่นและสิ่งสกปรก ก็ยังไม่สามารถคัดกรองสิ่งเหล่านี้ได้ จึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างมาก  สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายกว่าฝุ่นทั่วไป เพราะฉะนั้นวันนี้จึงมาแชร์วิธีการรับมือ และดูแลตัวเองจากเจ้าตัวร้าย ฝุ่นละออง PM2.5 กันครับ​

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

TM & Copy  ©2021 DJ Poom Menu All Right Reserved